Znakomite płyty do konstrukcji elewacji

Najlepsze elewacje wentylowane powstają przy użyciu świetnych materiałów kompozytowych warstwowych, laminowanych, włókno cementowych oraz szklanych. Ich poprawna budowa wymaga zatrudnienia bardzo doświadczonej ekipy gdyż pomimo pozornej łatwości montażu łatwo tu o błąd, który w efekcie może okazać się wyjątkowo kosztowny.

Montaż nowoczesnych fasad wentylowanych

elewacje wentylowane montażWykonując elewacje wentylowane montaż należy powierzyć wyłącznie doświadczonym fachowcom gdyż jest zadanie wymagające dużej wiedzy na temat szczególnych zasad jakie trzeba przestrzegać. Przede wszystkim każdy z materiałów użytych do ich budowy musi być certyfikowany i oznaczony znaczkiem, spełniającym normy krajowe lub europejskie. Fasada wykonana z takich komponentów spełnia wymagania techniczne. Wykonując elewacje wentylowane w pierwszym etapie prac montuje się podkonstrukcję, która będzie elementem nośnym dla płyt elewacyjnych. Do jej budowy służą przede wszystkim profile stalowe, aluminiowe lub drewniane belki, które należy zaimpregnować przed wilgocią. W podkonstrukcji umieszcza się warstwę termoizolacyjną przewidzianą w projekcie. Płyty przytwierdza się do podkonstrukcji metodą wskazaną dla danego materiału w taki sposób by pozostawić odległość przynajmniej 20 mm od warstwy termoizolacyjnej. Jej zadaniem jest umożliwienie swobodnej cyrkulacji powietrza zapobiegającej zbieraniu się wilgoci. Nowoczesne materiały do budowy elewacji wentylowanych są bardzo trwałe i zapewniają uzyskanie bardzo dobrego efektu wizualnego. To produkty o najwyższej odporności na wszelkie szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Najpowszechniej używanymi obecnie produktami do budowy elewacji wentylowanych są laminaty hpl, płyty warstwowe z okładzinami aluminiowymi i rdzeniem polietylenowym lub ceramicznym oraz lekkie płyty włókno cementowe produkowane z cementu portlandzkiego oraz włókien celulozowych lub polialkoholo – winylowych.

O autorze: Zenon