Najmowanie pracowników ze wschodu w Polsce

Warto się zastanowić, dlaczego tak dużo pracowników zza wschodniej granicy znajduje stabilne zatrudnienie w naszym kraju? Odpowiedzi musimy szukać nie tylko w mentalności i sytuacji ekonomicznej Ukrainy, ale także ogólnej koniunkturze gospodarczej, a także potrzeby rozwoju naszych firm. Jakie zalety może nieść ze sobą zatrudnienie pracowników ze wschodu?

Plusy zatrudnienia pracowników zza wschodniej granicy

pracownicy ze wschoduDzięki pracowitości pracowników z Ukrainy lub Białorusi, firma może się rozwijać, oraz zapełniać wolne etaty. Pracownicy ze wschodu pomagają zatem w niwelowaniu zastoju gospodarczego, a także mogą generować zyski dla firmy w dobie braku rąk do pracy w naszym kraju. Dzięki temu, iż pochodzą oni z tego samego kręgu kulturowego, mogą szybko asymilować się, uczyć języka, lub nawet zostawać w naszym kraju na stałe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wielu firm, zatrudniających na stałe lub czasowo. Pracownicy ze wschodu często mieszkają w hotelach lub są kwaterowani w specjalnych pomieszczeniach pracowniczych. Wykonują wiele zawodów, które wymagają posiadania wszechstronnych umiejętności. Od niewykwalifikowanych prac fizycznych, do operowania pojazdami, maszynami czy urządzeniami, wymagającego posiadania odpowiednich zaświadczeń i skończenia kursów. Dzięki szybkiemu uczeniu się wielu pracowników z Ukrainy i Białorusi może rozpocząć owocną karierę w każdej branży w Polsce.

Dzięki uproszczonym procedurom zatrudniania pracowników ze wschodu, wiele firm może zdecydować się na zatrudnienie jednej lub paru osób bez zbędnych formalności. Jest to możliwe dzięki pozwoleniu na pracę mieszkańców zza naszej wschodniej granicy. Mogą oni legalnie pracować w naszym kraju, dzięki temu, iż wdrażane są procedury w ramach wspólnoty europejskiej.

O autorze: Grzegorz