Międzynarodowy transgraniczny transport odpadów

Wywożenie odpadów poza granice państwa nie jest tematem nowym, ponieważ problem z roku na rok przybiera coraz mniej ciekawy wygląd. Przewoźnicy trudniący się przewożeniem odpadów od lat na pewno są zaznajomieni z zasadami obowiązującymi tą pracę. Mimo to wielu z nas nie ma pojęcia jak naprawdę wyglądają przepisy prawne i regulacje tego dotyczące.

Przewóz odpasów transgraniczny

transport odpadów transgranicznyJeżeli interesujemy się tematem przewozu odpadów to powinniśmy wiedzieć, iż wszelkie regulacje na ten temat podlegają konwencjom międzynarodowym, także w przepisach Wspólnoty Europejskiej oraz przepisach krajowych. Warto wspomnieć, iż transport odpadów transgraniczny obejmuje klasyfikacja odpadów z podziałem na listę zieloną, na której znajdują się odpady inne niż niebezpieczne jak makulatura czy szkło. Kolejną listą jest lista bursztynowa, w której skład wchodzą odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. Ostatnią listą są przedmioty znajdujące się na spisie odpadów nieklasyfikowanych, które nie są zaliczane do żadnej z poprzednich list. Aby móc przewieźć odpady należy dokonać procedury pisemnego zgłoszenia i zgody bądź procedury informowania w zależności od rodzaju transportu. Kontrolę we sprawie transportu transgranicznego mogą sprawować służby celne, policja, służby graniczne, jak również Inspekcja Ochrony Środowiska czy Inspekcja Transportu Drogowego. Warto zapoznać się z informacjami.

W przewozie transgranicznym należy stosować się do obowiązujących w danym państwie zasad oraz do ogólnie przyjętej konwencji międzynarodowej. Jeśli interesuje nas temat powinniśmy zapoznać się z klasyfikacją prawną oraz wszystkimi niezbędnymi aspektami, dzięki czemu praca ta będzie łatwiejsza w zrozumieniu oraz wykonywaniu, jeśli planujemy założenie działalności.

O autorze: Krystian