Zastosowania węży ssawnych

Aby możliwe było sprawne i bezpieczne oczyszczanie szamba, czy też zbiornika na nieczystości w oczyszczalniach ścieków, bardzo istotne jest użycie przewodów asenizacyjnych. Powinny być one w odpowiedni sposób wykonane, aby w trakcie procesu opróżniania zbiornika nie doszło do ich rozszczelnienia. Najczęściej takie przewody wykonane są z poliuretanów.

Jaki wąż odciągowy wybrać?

wąż ssawny odciągowy 70mmPrzewody asenizacyjne odgrywają bardzo ważną role, gdyż to z ich pomocą opróżniane są szamba, czy też zbiornik na nieczystości w instalacjach oczyszczania ścieków. Oczywiście w roli takich przewodów nie sprawdza się zwykle gumowe węże, które bardzo szybko ulegałyby rozszczelnieniom. Znacznie lepiej sprawdza się w takim przypadku wąż ssawny odciągowy 70mm. Tego rodzaju przewód może być bez żadnych problemów wykorzystywany do przetaczania ścieków ze względu na jego unikalną konstrukcję. Mianowicie jest on wykonany z poliuretanów, który jest materiałem wyjątkowo odpornym również na kontakt ze związkami chemicznymi, uwalnianymi w ściekach. Co więcej, przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości, przewody z takiego tworzywa są również elastyczne. Elastyczność jest w tym przypadku bardzo ważna gdyż decyduje o tym czy dany przewód będzie pękał w trakcie zmian ciśnienia. Bardzo często przewody tego typu sa wzmacniane przy pomocy dodatkowego oplotu, gwarantującego im dodatkowe wzmocnienie na uszkodzenia natury mechanicznej. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w różnych zastosowaniach wymagane jest użycie zupełnie innego rodzaju takiego właśnie przewodu.

Przewody służące do odciągania różnych surowców odgrywają obecnie bardzo istotną rolę. Oczywiście musza być one w odpowiedni sposób wykonane, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. W szczególności ważne jest to, w jaki sposób wykonane ich wewnętrzne ścianki.

O autorze: Tamara