Z kim współpracują uczelnie?

Uczelnie przede wszystkim mają przekazywać wiedzę z konkretnych zakresów, która będzie niezbędna młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy w określonym zawodzie. Oczywiście, aby tak się działo, potrzebni są eksperci, którzy wiedzę tę będą przekazywać w sposób merytoryczny od strony teoretycznej, ale bardzo dużą wartość dla studentów stanowią też spotkania z praktykami. Stąd często współpraca z rożnymi firmami.

Efektywna współpraca z biznesem

współpraca uczelni z biznesemOczywiście, to, z jakimi firmami będzie współpracować uczelnia, w dużej mierze powiązane jest z jej profilem, a także z wydziałami, jakie działają w ramach struktury organizacyjnej danej szkoły wyższej. Kiedy interesuje nas to, jak wygląda współpraca uczelni z biznesem, dobrym pomysłem będzie odwiedzenie strony konkretnego wydziału, który znajduje się w kręgu naszego zainteresowania i sprawdzenie, z jakimi firmami i na jakiej zasadzie współpracuje. Bardzo częstym elementem współpracy jest możliwość udania się na praktyki do danej firmy czy też na staż, co w znaczący sposób zwiększa kompetencje praktyczne danego studenta. Innym sposobem na współpracę biznesu z uczelnią jest możliwość prowadzenia zajęć przez praktyków, którzy pracują w określonej branży. Jeśli na uczelni odbywają się zajęcia z copywritingu mogą być one więc prowadzone przez profesjonalnych copywriterów współpracujących z agencjami reklamowymi.

Współpraca, jaką podejmują uczelnie z lokalnymi firmami na pewno jest wartością dodatnią, która jest atrakcyjna dla potencjalnych studentów. Młodzi ludzie zdecydowanie chętniej udają się na uczelnię, gdzie mają możliwość kontaktu z praktykami, nabycia wiedzy i odpowiednich umiejętności przydatnych podczas wykonywania pracy w określonych okolicznościach, w jakich obecnie działa dany rynek. 

O autorze: Tamara