Warunki gruntowe na działce budowlanej

Kupując działkę budowlaną i planując budowę domu, jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty warto zlecić ustalenie warunków gruntowych na działce wykwalifikowanemu geotechnikowi. Badanie to pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas budowy, ułatwi pracę architektowi oraz pokieruje działaniami ekipy budowlanej.

Kiedy i komu zlecić zbadanie gruntu?

badanie gruntuWarunki gruntowo-wodne panujące na działce mogą być różne, a samo powodzenie budowy zależy od zastosowania odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do rodzaju gruntu. Do najkorzystniejszych pod kątem budowy należą warunki proste. W tym wypadku grunty są nośne, a ich poszczególne warstwy ułożone równolegle do powierzchni. Poziom wód gruntowych jest niski i nie grozi podnoszeniem się na wysokość fundamentów. Nieco bardziej skomplikowane są warunki trudne. W tym przypadku mowa o gruntach słabonośnych, warstwy gruntu nie są ciągłe, a wody gruntowe niebezpiecznie się podnoszą. Najtrudniejsze z punktu widzenia budowy są warunki skomplikowane. Są to np. tereny zagrożone osuwaniem się ziemi, lub miejsca szkód górniczych. W tym przypadku budowa będzie wiązała się ze znacznie większym nakładem finansowym. Warunki gruntowe na działce przedstawi nam badanie gruntu. Badanie to zleca się geotechnikowi, który przyjeżdża na miejsce budowy, robi odwierty, sonduje, pobiera próbki. Druga część badania odbywa się w laboratorium, gdzie pobrane próbki są szczegółowo badane. Badanie gruntu pozwoli nam poznać jego strukturę, poszczególne warstwy oraz ich nośność, a także wysokość wód gruntowych oraz ich skład chemiczny. Pamiętajmy, że poziom wód gruntowych może być różny w różnych porach roku, na co warto zwrócić uwagę.

Zalecenia geotechnika po dokonaniu analizy gruntu będą cenną wskazówką zarówno dla architekta, jak i dla wykonawcy. Może np.okazać się, że wykopy mogą być wykonywane tylko ręcznie (ciężki sprzęt może naruszyć strukturę gruntu). Czasem zachodzi nawet konieczność wymiany gruntu dla powodzenia budowy oraz dla bezpieczeństwa użytkowania budynku w przyszłości.

O autorze: Daria