Jak wygląda kurs na operatora żurawia?

Obsługa różnego rodzaju maszyn na budowie nie jest prostym zadaniem. Trzeba wszystko robić dokładnie i przede wszystkim tak, by nic nie uszkodzić. Co więcej, należy również wziąć pod uwagę ludzi, którzy pracują zaraz obok i muszą być bezpieczni. Jednym z popularnych sprzętów jest żuraw, spotyka się go niemal w każdym mieście.

Profesjonalna obsługa żurawia

kurs operatora żurawiaPrzed rozpoczęciem pracy na budowie trzeba przejść wszystkie niezbędne szkolenia. Tak samo jest w przypadku obsługi dźwigu, czy żurawia. Druga z wymienionych maszyn jest bardzo popularna. Bez problemu można pójść na odpowiedni kurs i zdobyć uprawnienia. Oczywiście wszystko odbywa się w określony sposób. Na samym początku trzeba spełnić podstawowe warunki, czyli należy mieć ukończone osiemnaście lat, mieć zaświadczenia od lekarza, że jest się zdolnym do pracy i posiadać podstawowe wykształcenie. Następnie przechodzi się do lekcji teoretycznych. Poruszane są na nich przede wszystkim kwestie BHP. Co więcej, kursanci uczą się budowy maszyny i tego jak się ją obsługuje i naprawia różne elementy. Kurs operatora żurawia składa się również z zajęć praktycznych. W ten sposób bez problemu można przełożyć swoją wiedzę na konkretne czynności. Oczywiście na samym końcu trzeba podjeść do egzaminu. Zdaje się go w języku ojczystym, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to również w języku angielskim, czy niemieckim. Wystarczy tylko odpowiednio wcześnie to zgłosić. W ten sposób bez problemu można wyjechać i pracować w innym kraju. Obecnie jest to bardzo popularne.

Kurs na operatora żurawia nie jest trudny. Jednak trzeba dobrze się wszystkiego nauczyć, by bezbłędnie zdać egzaminy. W dzisiejszych czasach jest to bardzo przydatna umiejętność, szczególnie w branży budowlanej. Ponadto jest to dobrze wynagradzana praca, ale również odpowiedzialna.

O autorze: Daria